مدیر روابط عمومی شهرداری رشت،حائز رتبه برتر در استان شد

مدیر در اولین جشنواره «جهاد تبیین، امید و ایمان» که با معرفی روابط عمومی های برتر استان گیلان برگزار شد، محمدرضا فروتن مدیر روابط عمومی شهرداری کلانشهر رشت موفق به دریافت لوح تقدیر کسب رتبه برتر از سوی اسدالله عباسی استاندار گیلان شد.

مدیر در اولین جشنواره «جهاد تبیین، امید و ایمان» که با معرفی روابط عمومی های برتر استان گیلان برگزار شد، محمدرضا فروتن مدیر روابط عمومی شهرداری کلانشهر رشت موفق به دریافت لوح تقدیر کسب رتبه برتر از سوی اسدالله عباسی استاندار گیلان شد.