«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر، به‌عنوان مدیر نمونه شهرستان آستانه‌اشرفیه انتخاب شد

«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر، به‌عنوان مدیر نمونه شهرستان آستانه‌اشرفیه انتخاب شد به‌گزارش واحد خبر مدیریت روابط عمومی بندر کیاشهر، طی تقدیرنامه‌ای که توسط حسین ذاکر استقامتی؛ فرماندار آستانه‌اشرفیه صادر شد، «مرتضی عاطفی» به‌عنوان مدیر نمونه شهرستان، انتخاب شد. گفتنی است؛ انتخاب مدیران و کارمندان نمونه، در هفته دولت (۱۴۰۱) صورت گرفته است.

«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر، به‌عنوان مدیر نمونه شهرستان آستانه‌اشرفیه انتخاب شد

به‌گزارش واحد خبر مدیریت روابط عمومی بندر کیاشهر، طی تقدیرنامه‌ای که توسط حسین ذاکر استقامتی؛ فرماندار آستانه‌اشرفیه صادر شد، «مرتضی عاطفی» به‌عنوان مدیر نمونه شهرستان، انتخاب شد.

گفتنی است؛ انتخاب مدیران و کارمندان نمونه، در هفته دولت (۱۴۰۱) صورت گرفته است.