حجت‌الاسلام والمسلمین شمس الدین؛امام جمعه انزلی:

مسئولین به مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی کمک کنند

از دولت محترم و مسئولین مربوطه بخاطر تعیین و معرفی مدیرعامل منطقه آزاد انزلی پس از حدوداً هفت ماه که با سرپرستی اداره می‌شد و انتقاداتی که داشتیم،تشکر میکنیم امیدواریم مدیرعامل محترمی که منصوب شدند هم با جدیت خلاءها و آسیب‌های گذشته را جبران کنند و هم خدمتشان برای مردم و منطقه با اولویت انزلی […]

از دولت محترم و مسئولین مربوطه بخاطر تعیین و معرفی مدیرعامل منطقه آزاد انزلی پس از حدوداً هفت ماه که با سرپرستی اداره می‌شد و انتقاداتی که داشتیم،تشکر میکنیم

امیدواریم مدیرعامل محترمی که منصوب شدند هم با جدیت خلاءها و آسیب‌های گذشته را جبران کنند و هم خدمتشان برای مردم و منطقه با اولویت انزلی و بعد هم کل استان باشد و حقوقی که متعلق به مردم هست و کارهایی که باید برای مردم انجام شود خصوصاً شهروندان عزیزمان در انزلی را در اولویت قرار دهند

همه افراد و مسئولین در شهرستان و استان هم به مدیرعامل جدید کمک کنند، یکی از اشکالاتی که معمولاً مدیریت‌ها را دچار چالش می‌کند رانتخواهی است که مدیران را هم در انجام مسئولیتشان ناموفق می‌کند و هم آن‌ها دچار آسیب می‌کند؛ لذا توجه به این درخواست‌ها و رانت‌هایی که وجود دارد و سعی می‌کنم سربسته و دربسته عرض کنم نداشته باشند تا بتوانند موفق شوند و منافعی که باید از منطقه آزاد برای شهرستان و استان و کشور در بعد رونق‌بخشی به اقتصاد و گردشگری و همۀ وظایفی که برعهده دارند حاصل شود به بهترین وجه انجام دهند