مسکن از دسترس طبقات متوسط خارج شد؟/ این‌گونه دوره انتظار خرید مسکن به ۴۰ سال رسید

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین ماه فعالیت دولت سیزدهم در تهران در حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. این قیمت در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بنا به روایت بانک مرکزی به ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و بنا به روایت مرکز آمار […]

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین ماه فعالیت دولت سیزدهم در تهران در حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. این قیمت در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بنا به روایت بانک مرکزی به ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و بنا به روایت مرکز آمار ایران به ۸۰ میلیون تومان به طور متوسط رسیده است.

بر اساس این گزارش رشد ۱۳۷ درصدی قیمت مسکن بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، این کالای سرمایه‌ای را از دسترس طبقات متوسط و ضعیف دور کرده است.

قدرت خرید مسکن به حدی پایین است که دوره انتظار برای خرید مسکن به بیش از ۴۰ سال افزایش یافته است.