قابل توجه مسئوولان؛

مطالبات مردم را جدی بگیرید

در شرایط کنونی که جامعه با مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روبه روست، جدی گرفتن مطالبات و دغدغه های مردم با توجه به اهداف دشمنان خارجی با اهمیت تر از همیشه باید در دستور کار مسئوولان قرار بگیرد. به نظر می رسد معمولا مردم در برخورد با مشکلات و گرفتاری ها […]

در شرایط کنونی که جامعه با مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روبه روست، جدی گرفتن مطالبات و دغدغه های مردم با توجه به اهداف دشمنان خارجی با اهمیت تر از همیشه باید در دستور کار مسئوولان قرار بگیرد. به نظر می رسد معمولا مردم در برخورد با مشکلات و گرفتاری ها بر اساس فرمول و تجربیات خود قضاوت می کنند، وقتی می بینند که مشکلات کمتر نشده و با نگاه کردن به صلاحیت و ظرفیت های مدیریتی کشور اعتماد خود به نظام اداری را نیز از دست می دهند. این نا امیدی که در صورت نداشتن برنامه و اراده ی جدی برای حل مشکلات مردم با بی اعتمادی کاهش سرمایه اجتماعی و بی میلی در مشارکت اجتماعی و چه بسا اقدامات تند هم همراه می شود، زنگ خطری برای مسئوولان و سیاستگذاران کشور است که فراموش نکنند اگر چاره جویی های خود را بر مبنای سیاست های تریبونی ، تبلیغاتی و پروپاگاندایی غیر واقعی و غیر اساسی قرار داده اند، شدیدا در اشتباهند. مردم احساس می کنند مسئوولان به جای چاره جویی عاقلانه برای مشکلات کشور، سرگرم دغدغه ها و اهداف سیاسی و جناحی خود هستند تا زمان انتخاباتی دیگر برسد و همین مردم که زخم بی اعتمادی در ذهن و باور آنها نشسته است، بار دیگر مطالبات و زندگی شان ورد زبان مسئوولان فعلی و بعدی شود و پس از آن به جای رفع گرفتاری هایشان به تحمل وعده های دور و دراز دعوت شوند که ما برای مشکلات کشور برنامه داریم و جامعه اگر همراهی ( بخوانید تحمل) کند از این مشکلات هم عبور می کنیم.

جامعه و مردم تحمل می کند همانطور که تاکنون کرده است، اما دعوت به تحمل، زمانی اثر بخش است که صداقت و توانایی گویندگان آن برای مردم قابل باور باشد. باور نکردن مردم و کاهش اعتماد مردم با شیب تندتر، از نقشه های دشمنان خارجی برای زمینگیر کردن ایران، خطرناک تر و مهلک تر است و البته راه حل بر طرف کردن این بی اعتمادی ها خیلی هم پیچیده نیست. ارتباط مستمر، صادقانه و نزدیک مسئوولان با مردم، پایین آمدن از پشت تریبون ها و میزهای مصاحبه و ورود به عرصه عمل و میدان تلاش صادقانه بدون رانت جویی و رانت خواهی و برنامه ریزی واقعی و مبارزه ساختارمند و اساسی با فساد در نظام اداری و مدیریتی کشور با اصلاح قوانین و رویه ها و مقررات و بستر سازی اساسی، می تواند اعتماد از دست رفته و یا صدمه خورده را به جوی بازگرداند و مردم را به این باور برساند که مسئوولان نه فقط در آمار و ارقام بلکه با گوشت و پوست خود مشکلاتشان را لمس می کنند و خواب از چشمان آنها گرفته شده تا حداقل بخش کوچکی از گرفتاری های آنها را حل کنند.
در بحث مبارزه با فساد، مساله خیلی جدی تر است. چون ریشه تمام گرفتاریهای کنونی ایران زمین منهای توطئه های دشمنان خارجی، بحث وجود فساد در بخشهای مختلف است که جمهوری اسلامی را در آزمونی بسیار سخت و دشوار و تاریخی قرار داده است و ضرورت دارد تا تمامی دلسوزان واقعی برای برون رفت از این معضل ویرانگر، دست به اقدامات فوق العاده اساسی بزنند.