با احترام و قابل توجه دولت محترم تدبیر و امید و وزارت محترم کشور

مطالبه ی جدی گیلانیان برای داشتن استانداری بومی و توانمند

،،،قاسم رمضانپور نرگسی_کیوان(محمد علی) محمدی_علی اکبر اوسط مقدم_محمدولی روزبهان و یا هر گزینه واجد شرایط و توانمند گیلانی،،، گروه سیاسی_ عملاً اثبات شده است در هر دوره‌ای که سکان هدایت استان گیلان در دست استاندار بومی و از فرزندان این دیار بوده است،روند توسعه،انسجام همراهی مردم و رسیدگی به امور استان و مردم با روند […]

،،،قاسم رمضانپور نرگسی_کیوان(محمد علی) محمدی_علی اکبر اوسط مقدم_محمدولی روزبهان و یا هر گزینه واجد شرایط و توانمند گیلانی،،،

گروه سیاسی_ عملاً اثبات شده است در هر دوره‌ای که سکان هدایت استان گیلان در دست استاندار بومی و از فرزندان این دیار بوده است،روند توسعه،انسجام همراهی مردم و رسیدگی به امور استان و مردم با روند قابل قبول همراه بوده است. وجود مدیران ارشد بومی در استان همیشه مورد استقبال و باعث ایجاد آرامش در استان بوده است.وجود آقایان صوفی_زنده یاد قهرمانی_هاشم نیا و نجفی ،این واقعیت را اثبات کرد و مردم بطور نسبی از عملکردشان راضی بودند.
با این وجود به نظر می‌رسد که در وزارت کشور و حتی هیات دولت تدبیر و امید نیز اساسی‌ترین مطالبات گیلانیان یعنی داشتن استاندار بومی و مدیران ارشد بومی مورد بی مهری و کم توجهی قرار میگیرد.
بسیاری از گیلانیان از وزیر محترم کشور و حتی هیأت محترم دولت تدبیر و امید این پرسش را دارند که هزینه ها و فایده های آمدن و رفتن زود هنگام دکتر سالاری برای استان گیلان چقدر بوده است؟! چرا استان گیلان باید به چنین وضعیتی مبتلا باشد؟ آیا استان گیلان نیروی زبده،توانمند و فرهیخته و مدیر در این سطح ندارد که باید محل پذیرایی مدیرانی باشد که دل در گرو توسعه و پیشرفت آن ندارد و فقط به موقعیت خود و رشد و ترقی خود در مناصب دولتی می اندیشند؟ تا چه زمانی مدیران ارشد کشور باید به جای مردم تصمیم های ناپخته و غیر کارشناسی بگیرند و از اجرای آنان هم مردم و هم منافع ملی و هم ظرفیت ها و پتانسیل های ملی منطقه ای و محلی نادیده گرفته شود؟

بومی گزینی یک مزیت

واقعیت این است،ضعیف ترین گزینه ی بومی اگر مورد وثوق مردم و فرهیختگان و فعالین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر استان به دلیل همراهی مردم،بر قوی ترین گزینه و مدیر غیر بومی اولویت و ارجحیت دارد.خوشبختانه در استان گیلان تعداد مدیران توانمند و فرهیخته برای در اختیار گرفتن پست استانداری و دیگر مدیریت های اجرایی به حدی زیاد است که انتصاب استاندار غیر بومی و یا حتی مدیران ارشد غیر بومی را توجیه نمی کند و وزارت محترم کشور و هیات محترم دولت ضرورت دارد تا به این مطالبه ی اساسی و به حق گیلانیان توجه جدی نماید .
گیلانیان فرهیخته و بزرگوار از وزیر محترم کشور و هیات محترم دولت تدبیر و امید انتظار دارند که به مطالبه به حق و شعور شأن احترام بگذارند و با انتصاب استانداری بومی و مدیرانی بومی برای سایر ادارات و سازمان های دولتی،روند هم افزایی برای توسعه و پیشرفت استان را بیش از پیش فراهم کنند.
گزینه های جدی بومی

قاسم رمضانپور نرگسی معاون جناب آقای دکتر نوبخت در امور مجلس و با سوابق خوب مدیریتی_کیوان ( محمد علی) محمدی،رئیس موفق کنونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و با سوابق مفید و موثر مدیریتی_علی اکبر اوسط مقدم،معاون کنونی امور عمرانی استانداری گیلان و مدیر اجرایی توانمند در دستگاههای اجرایی مختلف_محمد ولی روزبهان،رئیس کنونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان و رئیس سابق سازمان چای استان گیلان و مدیر کاربلد و خوش سابقه و اگر عزیز دیگر گیلانی هم باشد که واجد شرایط و دارای سوابق مدیریت اجرایی و توانمند باشد ،قطعا مورد استقبال گیلانیان خواهد بود.