به منظور اتخاذ تمهیدات لازم جهت عبور از اوج بار سال آتی:

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر از پروژه های برق منطقه ای گیلان بازدید کردند

اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر به همراه هیات همراه از پروژه های در حال اجرای شرکت برق منطقه ای گیلان برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۳ (پروژه های ۱۸۰ اقدام در کل کشور) بازدید کردند. وی در بازدید از پست رشت شمالی و دیسپاچینگ( مرکز کنترل برق گیلان) و قدردانی […]

اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر به همراه هیات همراه از پروژه های در حال اجرای شرکت برق منطقه ای گیلان برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۳ (پروژه های ۱۸۰ اقدام در کل کشور) بازدید کردند.
وی در بازدید از پست رشت شمالی و دیسپاچینگ( مرکز کنترل برق گیلان) و قدردانی از تلاش های انجام شده، گفت: بهبود وضعیت شبکه برق برای عبور از تابستان آتی باید بیش از پیش مورد توجه خاص قرار بگیرد. پروژه های اولویت دار برنامه ریزی شده برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۳ (پروژه های ۱۸۰ اقدام که ۷ پروژه مرتبط با برق گیلان می باشد)، بسیار مهم بوده و باید با پیگیری مستمر و ویژه، به موقع و قبل از اوج بار تابستان آتی به بهره برداری برسند.
معاون انتقال وتجارت خارجی شرکت توانیر ضمن بازدید از پست ۲۳۰ کیلوولت غرب رشت و اتصالات آن و خط چهار مداره ورود و خروج خط نفوت -طالقانی – سلیمانداراب در پست غرب رشت گفت: نقدینگی صنعت برق را باید به سمت چنین پروژه های مهم و حساسی سوق دهیم تا امکان بهره برداری از آنها قبل از پیک سال آتی فراهم شود.
گفتنی است در دیدار با معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر مسایل مهمی چون؛ منابع انسانی مورد نیاز و نگهداشت نیروهای متخصص، تامین منابع مالی وعلی الخصوص تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن برای استان گیلان از نظر افزایش مهاجرت به استان وافزایش بی سابقه رشد مصرف برق در شرایط اوج بار در استان وهمچنین افزایش شدید قیمت زمین وبالتبع مشکلات زیادی که برای اجرای پروژه های جدید به وجود می آورد، مطرح شد.