با حضور نمایندگان سازمان در سلیمانیه عراق صورت می‌گیرد؛

معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری منطقه آزاد انزلی

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی سلیمانیه عراق،بعنوان یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای گردشگری و صنایع دستی در منطقه خاورمیانه با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد ایران آغاز پاویون اختصاصی مناطق آزاد ایران در این نمایشگاه باحضور منطقه آزاد انزلی و با معرفی ۲۱ فرصت‌ سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، پذیرای […]

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی سلیمانیه عراق،بعنوان یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای گردشگری و صنایع دستی در منطقه خاورمیانه با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد ایران آغاز پاویون اختصاصی مناطق آزاد ایران در این نمایشگاه باحضور منطقه آزاد انزلی و با معرفی ۲۱ فرصت‌ سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، پذیرای سرمایه‌گذاران است.

مدیر فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری، مشاور مدیرعامل سازمان و مدیر یکی از هلدینگ‌های گردشگری منطقه در این نمایشگاه حضور فعال دارند.