جعفرزاده‌ایمن‌آبادی:

ممنوع‌النطق کردن نماینده فرقی با به توپ بستن مجلس ندارد/ این مجلس خانه ملت نیست، خانه منویات هیات رئیسه است

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس:مجلسی که به خودش اجازه می‌دهد تریبون نماینده را ببندد، دیگر خانه ملت نیست، بلکه خانه منویات هیات رئیسه است زیرا مجلس اکنون فقط صدای یک نفر را قطع نکرده است، بلکه صدای همه افرادی را که به این نماینده رای داده‌اند قطع کرده است لذا معتقدم این کار هیچ فرقی […]

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس:مجلسی که به خودش اجازه می‌دهد تریبون نماینده را ببندد، دیگر خانه ملت نیست، بلکه خانه منویات هیات رئیسه است زیرا مجلس اکنون فقط صدای یک نفر را قطع نکرده است، بلکه صدای همه افرادی را که به این نماینده رای داده‌اند قطع کرده است لذا معتقدم این کار هیچ فرقی با به توپ بستن مجلس ندارد.

البته از رفتارهای این هیات رئیسه و مجلس تعجب نمی‌کنیم. تورم و فساد و فقر و اختلاس و طلاق و … کشور را منفجر کرده، مجلس سکوت کرده است. مجلس به جای حمایت از مردم مدافع یک دولت ناکارآمد است. اقدام اخیر مجلس در ممنوع‌النطق کردن نماینده، مانند همان سیاست لوله کردن مردم است.