در دیدار مدیر شعب بانک رسالت گیلان با سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

منابع بانکی در راستای رونق تولید قرار گیرد

  به گزارش مدیریت روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی اکبر نیازی عضو هیئت مدیره و سرپرست این سازمان با مدیر شعب بانک رسالت گیلان دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار که محمدی نژاد معاون توسعه مدیریت سازمان نیز حضور داشت، در خصوص همکاری‌های بانکی گفتگو شد، سرپرست سازمان با اشاره به […]

 

به گزارش مدیریت روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی اکبر نیازی عضو هیئت مدیره و سرپرست این سازمان با مدیر شعب بانک رسالت گیلان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که محمدی نژاد معاون توسعه مدیریت سازمان نیز حضور داشت، در خصوص همکاری‌های بانکی گفتگو شد، سرپرست سازمان با اشاره به ظرفیت ها و فرصت های پیش روی منطقه آزاد انزلی تصریح کرد که افزایش و تنوع بخشی به حضور بانک ها از راهبردهای این سازمان است و گفت: گسترش خدمات قابل ارائه از سوی شبکه بانکی کشور، زمینه رونق تولید و تسهیل و توسعه فرایندهای تجاری داخل این منطقه و همچنین با بازارهای منطقه ای است و این امر در راستای ایفای نقش محوری در ترانزیت و حمل و نقل کالا میان کشورهای منطقه و جذب طرح های سرمایه گذاری خارجی و حمایت از طرح های سرمایه گذاری داخلی مورد توجه و تأکید سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد