مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد ایران بهشت سرمایه گذاری و جزو بهترین نقاط دنیا برای سرمایه گذاری می باشند/ در پایان برنامه هفتم و گام دوم انقلاب شاخص های عملکردی مناطق آزاد دو و پنج برابر خواهد شد/ یک سوم صادرات غیر نفتی و ۸۰ درصد میزان ترانزیت کشور از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت می گیرد/ جایگاه منطقه آزاد انزلی درشبکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ممتاز است

    حجت اله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مراسم معرفی محمد سجاد سیاهکار زاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با ارائه تحلیلی از سبک زندگی امام علی(ع)، امیر المومنین را یکی از نمونه های موفق برای زندگی زاهدانه و تولید کننده […]

 
 
حجت اله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مراسم معرفی محمد سجاد سیاهکار زاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با ارائه تحلیلی از سبک زندگی امام علی(ع)، امیر المومنین را یکی از نمونه های موفق برای زندگی زاهدانه و تولید کننده برجسته بودن عنوان کرده واظهار داشت: موفقیت هرگونه فعالیت تولیدی نیازمند شش عامل است که در کشورمان پنج عامل موجود است.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، وی وجود مواد اولیه و منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه مالی، بازار مصرف، فناوری را پنج شاخص اعلام کرد که در ایران اسلامی وجود دارد و گفت: ششمین عاملی که نداریم فرهنگ تولید است، ظرفیتی که در مولا علی وجود داشته و قابل عاریه گرفتن  و فرهنگ سازی در بطن نظام اقتصادی کشور است.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی عنصر تولید رکن اساسی و رکن رکین نظریه اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است، افزود: با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظام اقتصادی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی شد؛ و در مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد جایگاه و شرح وظایف و عمل این مناطق تعریف شده است.

وی تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ۹۷ عدد بیان نمود که از این تعداد ۴۸ منطقه فعال و مشغول به کمک به اقتصادی جمهوری اسلامی می باشند و اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۸ منطقه آزاد و ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی فعال می باشد، این مناطق ظرفیت بسیار خوبی برای کشور محسوب شده و در قالب نظریه اقتصاد مقاومتی تثبیت شده اند.

یک سوم صادرات غیر نفتی و ۸۰ درصد میزان ترانزیت کشور از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت می گیرد

عبدالملکی با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه به واسطه  نقش آفرینی در اقتصاد ملی سربلند می باشد، گفت: هم اکنون یک سوم صادرات غیرنفتی کشور یعنی حدود ۱۸ میلیارد یورو در سال از مناطق صورت می گیرد و در عین حال بیش از ۸۰ درصد میزان ترانزیت عبوری کشورمان از طریق مناطق آزاد انجام می شود، به عبارت دقیق تر تقریباً تمام مبادی ورودی-خروجی جمهوری اسلامی مجهز به مناطق آزاد شده است.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر از فعالیت افزون بر یکصدهزار واحد اقتصادی که برای هفتصد هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد شغل نموده اند نمود و با بیان اینکه ۲۵۰۰ شرکت متوسط و بزرگ در مناطق فعال می باشند، تصریح کرد: دیگر کسی صحبت از فرار مالیاتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی کند، بلکه همه باور داریم که مناطق آزاد بهشت سرمایه گذاری و جزو بهترین نقاط دنیا برای سرمایه گذاری می باشند، موضوعی که در سفر اخیر بنده به عمان نیز مورد قبول طرف عمانی قرار گرفت.

بیان ویژگی های متمایز پنج گانه مناطق آزاد ایران

عبدالملکی به تجزیه و تحلیل وجوه متمایز پنج گانه مناطق آزاد ایران در سطح جهانی پرداخت و گفت: ویژگی اول پایین بودن هزینه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد قابل مقایسه با دیگرکشورها نیست، ویژگی دوم زیرساخت های بسیار خوب ایجاد گردیده که براین اساس در کنار جهش کلی بعد از انقلاب، بیش از ۶۰ تا ۷۹ درصد بودجه مناطق آزاد صرف ایجاد زیرساخت های ضروری شده است.

وی سومین ویژگی را دسترسی به بازار داخلی و کشورهای همسایه و بازارهای جهانی بیان کرده و افزود: چهارمین ویژگی سهولت کسب و کار در مناطق آزاد است که براساس آخرین رتبه بندی شاخص های استاندارد بانک جهانی،مناطق آزاد جزو کشورهای متوسط قرار داشته اما از سرزمین اصلی که در رتبه ۱۲۷ ایستاده، شرایط به مراتب بهتری دارند، و در پایان پنجمین ویژگی معافیت های مالیاتی و گمرکی، که باعث شده چند گام از رقبای داخلی و خارجی خود چند گام جلوتر باشند.

مشاور رییس جمهور ودبیر شورایعالی مناطق آزاد با تأکید براینکه این پنج ویژگی در کمتر نقطه ای از دنیا قابل مشاهده بوده و اگر باشد بسیار معدود است که همه شاخص ها و ویژگی های متمایز مناطق آزاد را به صورت همزمان دارا باشند، گفت: مناطق آزاد با این پنج خصیصه به دنبال جذب چهار گروه از سرمایه گذاران می باشند، نخست جریان خروج سرمایه از کشور که مناطق آزاد و ویژه جایگزین خوب و مناسبی برای سرمایه گذاری این عزیزان محسوب می شود به حدی که هم اکنون بیش از ۱۰۰۰ بسته سرمایه گذاری به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد دلار در پرتال اطلاع رسانی مناطق آزاد وجود دارد؛ طرح های سرمایه گذاری سودآورتری می باشند.

وی گروه دوم را افرادی که در حال فعالیت در مناطق آزاد بوده و به دنبال گسترش و یا کسب و کار می باشند اعلام کرد و افزود: سومین گروه ایرانیان خارج از کشور و گروه چهارم سرمایه گذاران خارجی، گروه های هدف مناطق آزاد محسوب می شوند.

در پایان برنامه هفتم و گام دوم انقلاب شاخص های عملکردی مناطق آزاد دو و پنج برابر خواهد شد

عبدالملکی با بیان انکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان بهشت سرمایه گذاری و تیم ملی اقتصادی بین الملل جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند، تصریح کرد: تا پایان برنامه هفتم شاخص های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو برابر خواهد شد و تا پایان اجرای گام دوم انقلاب شاخص های ما پنج برابر می شود، به عبارت دقیق تر اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان موتور محرک پرقدرت در حال تحرک پویاتر و یکی از ارکان پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی یک منطقه ویژه، فعلاً تنها منطقه آزاد فعال دریای کاسپین است، که در اقتصاد ملی موثر بوده، اظهار داشت: می توان گفت منطقه آزاد انزلی در تأمین نیازهای اساسی و نیازهای واحدهای تولیدی موفق بوده و صدها واحد تولیدی اینجا فعال و در حال صادرات ارز آوری برای کشور است.

جایگاه منطقه آزاد انزلی درشبکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ممتاز است

وی منطقه آزاد انزلی را یک منطقه آزاد نمونه برشمرد و در این خصوص گفت: براساس مجموع اطلاعات همیشه مثال منطقه آزاد انزلی را به عنوان یک منطقه موفق مطرح می کنم؛ منطقه ای که از نظر وسعت خیلی بزرگ نیست اما از نظر اثرگذاری بسیار موفق؛ موضوعی که ناشی از همت سرمایه گذاران، مجموعه سازمان و همکاری نهادهای دولتی دیگر است.

عبدالملکی با تصریح براینکه چشم ها به سمت انزلی دوخته شده، بسیار بسیار از نظر مسئولین دولتی در پایتخت این منطقه دارای اهمیت است، جایگاه منطقه آزاد انزلی درشبکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ممتاز است؛ گفت: ظرف هفت ماه گذشته دکتر نیازی یکی از اعضای هیأت مدیره به عنوان سرپرست منطقه امور جاری و برنامه های توسعه ای منطقه را تا انتصاب مدیرعامل برعهده گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این دوره هیچ دغدغه ای از بابت امور منطقه آزاد انزلی نداشتیم و ایشان متواضعانه و شبانه روزی امور منطقه را پیش بردند؛ گفت: به دلیل وجهه حقوقی، به مسائل اشراف کامل داشتند، به صورت جهادی و شبانه روزی کارکردند؛ یک امانتی را بر روی دوش خود احساس کرده و نسبت به  متعهدانه عمل نمود.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در خصوص مدیرعامل جدید منطقه آزاد انزلی، سیاهکار زاده را یکی از مدیران جوان انقلابی و متخصص در حوزه اقتصاد در تراز انقلاب اسلامی معرفی کرد که یکی از نخبگان علمی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مالی می باشند، و افزود: در حوزه اجرایی، حدود ۱۹ سال سابقه کار تخصصی در سطوح بالا داشتند، آخرین جایگاه، عضو هیأت مدیره و معاون شرکت پتروشیمی جم، در طراز بالا مدیریت این مجموعه، جزو مدیرانی هستند که تجربه مدیریت در مناطق آزاد را دارا می باشند، در منطقه آزاد کیش یک دوره طلایی به نام ایشون درموضوع جذب سرمایه گذاری درخشیدند.

وی دارای توانایی بالا در تعاملات بین المللی را از دیگر توانمندی های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان نمود و اضافه کرد انتظار داریم در دوره مدیریت ایشان مراودات منطقه یک پله ارتقاء پیدا نماید و خوشحالیم از اینکه فرصت بهره گیری از ایشان در مناطق آزاد به وجود آمده است.

عبدالملکی با بیان اینکه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی یک میراث ارزشمند را تحویل می گیرد یعنی یک منطقه موفق، واین مهم ناشی از وجود  همکاران بسیار توانمند، سرمایه نخبگانی کاربلد، و متعلق به همین منطقه است که کار شما ساده تر می کند. در عین حال همکاری با یک تیم هماهنگ و قوی، مجموعه اداری استان که هماهنگ، در این منطقه همراهی با مسئولین استان، استاندار استان و مدیران شهرستان، کار را ساده اما مسئولیت را سنگین می کند.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با تصریح براینکه هم افزایی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و همکاران این سازمان درنتیجه انتظار جهش در شاخص های اصلی منطقه آزاد انزلی مثل سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی صادرات و ترانزیت، می رود؛