منبع درآمد جدید برای مسئولان؟ | برگزاری مزایده برای مداحی توسط شهردار ارومیه!

شهرداری ارومیه برای مداحی در باغ رضوان این شهر مزایده برگزار کرد. شهرداری ارومیه با انتشار اطلاعیه‌ای، از اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کرده تا برای مداحی بر سر مزار در باغ رضوان ارومیه در مزایده شرکت کنند! با توجه به اینکه خانواده های داغدار هزینه‌های حضور مداحان را بر سر مزار پرداخت می‌کنند، آیا […]

شهرداری ارومیه برای مداحی در باغ رضوان این شهر مزایده برگزار کرد.

شهرداری ارومیه با انتشار اطلاعیه‌ای، از اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کرده تا برای مداحی بر سر مزار در باغ رضوان ارومیه در مزایده شرکت کنند!

با توجه به اینکه خانواده های داغدار هزینه‌های حضور مداحان را بر سر مزار پرداخت می‌کنند، آیا شهرداری با این مزایده به دنبال افزایش درآمدزایی از جیب خانواده‌های عزادار برای خود است؟