مدیرعامل سازمان منطقه آزادانزلی در آیین گرامیداشت مقام کارگر؛

منطقه آزاد انزلی براساس قانون کار اداره می شود | کارگران نقش اصلی و اساسی را در توسعه دارند

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزادانزلی تلاش مقدس کارگران را ستود و گفت: کارگران تلاش می کنند تا تولید و اقتصاد در کشور اعتلا یابد و نیازمندی های جامعه برآورده شود.

عیسی فرهادی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در آیین گرامیداشت مقام کارگر، اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی براساس قانون کار اداره می شود و در مجموع همه تحت عناوین مختلف طبق قانون کار در آمد داریم و امرار معاش می کنیم.

وی افزود: کارگران نقش اصلی و اساسی را در توسعه منطقه آزاد انزلی ایفا می کنند چگونه می توان بدون کارگر، بندر، مجتمع های تفریحی و گردشگری ساخت و زیرساخت ایجاد کرد؟ همه این موارد با دستان تلاشگر کارگران امکان پذیر شده است.

فرهادی تصریح کرد: کارگران تلاش می کنند تا تولید و اقتصاد در کشور اعتلا یابد و نیازمندی های جامعه برآورده شود هرچه تلاش و کار بیشتری انجام شود اتفاقات بهتری را در کشور شاهد خواهیم بود لذا باید در هر صنف و جایگاهی که هستیم کار خود را به بهترین نحو انجام دهیم.

وی ادامه داد: با توسعه بندر و تکمیل زیرساختهایی نظیر راه آهن، بندر، صنایع و مجتمع های گردشگری، منطقه آزاد انزلی رشد بیشتری خواهد یافت و رفاه، سلامت و آسایش بیشتری برای مردم فراهم خواهد شد.

فرهادی گفت: ما اعضای یک خانواده هستیم و موظفیم با یاری هم منطقه آزاد انزلی را آباد کنیم.

گفتنی است در این مراسم که معاونین سازمان نیز حضور داشتند از تعدادی از کارگران منتخب شاغل در بخش های صنایع، بندر، لجستیک و گردشگری منطقه آزاد انزلی تجلیل به عمل آمد.