مهدی کاظمیان «سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی» با بیان اینکه از ۲۶ اسفند سال گذشته تا ۵ فروردین سال ۱۴۰۲، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد محدوده منطقه آزاد شده اند

مهدی کاظمیان «سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی» با بیان اینکه از ۲۶ اسفند سال گذشته تا ۵ فروردین سال ۱۴۰۲، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد محدوده منطقه آزاد شده اند، گفت: از این تعداد، آمار گردشگران ورودی به فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی فقط ۷۰۰ هزار نفر بوده است. […]

مهدی کاظمیان «سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی» با بیان اینکه از ۲۶ اسفند سال گذشته تا ۵ فروردین سال ۱۴۰۲، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد محدوده منطقه آزاد شده اند، گفت:

از این تعداد، آمار گردشگران ورودی به فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی فقط ۷۰۰ هزار نفر بوده است.

🗣 در مدت مشابه سال گذشته، تعداد گردشگرانی که این منطقه را برای تعطیلات نوروزی انتخاب نمودند، قریب به ۴۰۰ هزار نفر بود، رقمی که بیانگر افزایش نود درصدی تعداد گردشگران در نوروز امسال است/