در سومین سال فعالیت شورا؛

مهراب‌پور رئیس شورای شهر چاف و چمخاله شد+ اسامی هیات رئیسه

انتخابات هیات رئیسه دور ششم شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله در سال سوم فعالیت این دور شورا با حضور اعضا برگزار شد. در انتخابات مذکور مهران مهراب‌پور با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله معرفی و حسن مهرخواه به عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد. همچنین فریدون سالم […]

انتخابات هیات رئیسه دور ششم شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله در سال سوم فعالیت این دور شورا با حضور اعضا برگزار شد.

در انتخابات مذکور مهران مهراب‌پور با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله معرفی و حسن مهرخواه به عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد.

همچنین فریدون سالم به عنوان خزانه دار، حسن آژیر سخنگو و مهرداد وفایی به عنوان منشی شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله معرفی شدند.