مهیار سماکچی رسما جانشین نوری هریس در شورای شهر رشت شد

مهیار سماکچی  با ادای سوگند به صورت رسمی به عنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد. در جلسه امروز شورا، وی با قرائت سوگندنامه به عنوان عضو جدید شورا کار خود را شروع کرد. سماکچی جانشین مهدی نوری هریس شده است که با رای دادگاه  در شورای شهر سلب عضویت موقت شده است. سماکچی متولد […]

مهیار سماکچی  با ادای سوگند به صورت رسمی به عنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد.

در جلسه امروز شورا، وی با قرائت سوگندنامه به عنوان عضو جدید شورا کار خود را شروع کرد. سماکچی جانشین مهدی نوری هریس شده است که با رای دادگاه  در شورای شهر سلب عضویت موقت شده است.

سماکچی متولد شهر رشت، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و رئیس سابق صنف خواربار شهرستان رشت است.