رییس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه مطرح کرد؛

موج بالای مهاجرت متخصصین بیهوشی از کشور و خالی ماندن صندلی‌های دستیاری

سلیمی گفت: عدم تمایل پزشکان جوان به دستیاری بیهوشی و خالی ماندن صندلی‌های دستیاری بیهوشی در دانشگاههای مختلف کشور موید این موضوع و بحران در آینده سلامت کشور می‌باشد.

نشست صنفی متخصصین بیهوشی و مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی استان گیلان در رابطه با لزوم بازنگری در تعرفه‌های القا بیهوشی، بویژه تعرفه‌های اعمال غیر ضرور زیبایی برگزار شد.

در این نشست علاوه بر اظهار نظر نمایندگان متخصص بیهوشی مراکز مختلف، دکتر علیرضا سلیمی رییس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه کشور در سخنانی به صورت وبیناری علاوه بر قدردانی از انجمن بیهوشی گیلان و نقش محوری این استان در امور علمی و صنفی کشور بر لزوم تغییر نگرش به آینده علمی و صنفی رشته بیهوشی توسط مسئولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد.

وی با اشاره به موج بالای مهاجرت متخصصین بیهوشی از کشور به همراه عدم تمایل متخصصین بیهوشی در ادامه فعالیت در این رشته و بالا رفتن میانگین سنی متخصصین بیهوشی کشور گفت: عدم تمایل پزشکان جوان به دستیاری بیهوشی و خالی ماندن صندلی‌های دستیاری بیهوشی در دانشگاههای مختلف کشور موید این موضوع و بحران در آینده سلامت کشور می‌باشد و لازمه پیشگیری از بحران لزوم عدالت بین رشته‌ای می‌باشد.