میرزابنویس‌ها، خطبه «اناالحق» رییسی را بجای گفتگو قالب ملت نکنند

*به گزارش انطباق* ، همانطور که انتظار می رفت ابراهیم رییسی در سالگرد انتصابش در جایگاه رییس قوه مجریه در برنامه تلویزیونی و تبلیغاتی اقدامات گذشتگان را زیر سوال برد و گفت من خوبم! او در این برنامه تهیه شده توسط عوامل پشت صحنه حاکمیت یک دست مدعی شد تورم پایین آمده، مسکن رو خواهد […]

*به گزارش انطباق* ، همانطور که انتظار می رفت ابراهیم رییسی در سالگرد انتصابش در جایگاه رییس قوه مجریه در برنامه تلویزیونی و تبلیغاتی اقدامات گذشتگان را زیر سوال برد و گفت من خوبم!

او در این برنامه تهیه شده توسط عوامل پشت صحنه حاکمیت یک دست مدعی شد تورم پایین آمده، مسکن رو خواهد ساخت، افزایش قیمت دلار را گردن معترضان انداخت، خود را یکه تازی انتخابات۱۴۰۰ خطاب کرد و تا دلتان بخواهد قربان دست و پای بلورین خود رفت.

این خود گویی و خود خندی خاصیت اهالی قدرت در ایران است ولی دست‌کم میرزا بنویس های مواجب بگیر نام این خطابه«اناالحق» را گفتگوی با مردم نگذارند که خلق را خنده آید!

خطابه‌های که در محضر دو مخلص از حقوق بگیران صداوسیمای حاکمیت یکدست بیان شد چه شباهتی به گفتگو با مردم داشت؛ مردمی که در انتخابات بخاطر حضور همین رییسی پای صندوق نیامدند و اصلا او را قبول ندارند.

بنابراین نام این خطابه‌ها را هر چه می‌شود گذاشت الا گفتگو با مردم؛ البته برای شنیدن گفته‌هایش می‌تواند جواب‌های مردم را در کامنت‌های رسانه‌های در خدمت حاکمیت بخواند تا شاید دیگر از مردم سخن نگوید و بفهمد مردم ۸۵ میلیون ایرانی هستند که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها در انتخابات ۱۴۰۰ اصلا شرکت نکردند؛ مردم فقط مواجب‌بگیران، سایبری‌ها، و اقلیت صدا کلفت نیستند که دیالوگ‌های میان گعده‌ای خودتان را به اسم گفتگو با مردم قالب جامعه ایرانی کنید/ *انطباق*