احمدی بیغش تاکید کرد؛

میرکاظمی از توانایی لازم مدیریتی برخوردار نیست | رئیسی هرچه سریعتر او را عزل کند

نماینده مردم شازند در یادداشتی نوشت: تعجب این است که رئیس جمهور محترم با علم و آگاهی نسبت به این موضوع و توجیه نسبت به عواقب حضور ایشان در این سازمان بسیار مهم، دست به جابجایی نمی زند و ریسک هزینه حضور و ادامه فعالیت ایشان را چگونه توجیه می کند؟

محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم شازند در مجلس در واکنش به عملکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به عدم پرداخت حقوق فرهنگیان نوشت: سازمان برنامه و بودجه در موضوع حقوق معلمان نشان داد که از ضعف مفرط مدیریتی در راس هرم خود و ناهماهنگی‌های شدید در برخی معاونت های حساس رنج می برد، این ناهماهنگی ها و ضعف‌های آشکا‌ر ریشه در دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین این ضعف ها به بیماری جسمی رئیس سازمان بر می گردد که عملا بر تمام اعمال، رفتار و کردار وی اثر گذاشته است.

همه می دانند که جناب میر کاظمی به لحاظ جسمی با مشکل جدی مواجه است و این مشکل در تمام رفتارهای وی مشهود است‌‌؛ وگرنه دلیلی بر این همه نابسامانی در این گلوگاه حساس دولت نبود.

تعجب این است که رئیس جمهور  محترم با علم و آگاهی نسبت به این موضوع و توجیه نسبت به عواقب حضور ایشان در این سازمان بسیار مهم، دست به جابجایی نمی زند و ریسک هزینه حضور و ادامه فعالیت ایشان را چگونه توجیه می کند؟

بی تسلطی و بی برنامگی در سازمان به حدی گسترده است که برخی معاونان با سابقه، به جای تمرکز بر حوزه های کاری خود، مترصد فرصت برای پریدن به جایگاه رئیس هستند و همین مساله سازمان مهم  برنامه و بودجه  را آشفته تر از قبل کرده است.