در راستای ادامه تغییرات در دولت؛

میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه کنار می‌رود | داود منظور در راه سازمان

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بزودی از سازمان برنامه و بودجه کنار می‌رود؛ رئیس فعلی سازمان مالیاتی جایگزین می‌شود.

 

طبق اطلاعات به دست آمده از مقامات آگاه، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌زودی این مسئولیت را به داود منظور تحویل خواهد داد.

فارس ادامه داد: مسعود میرکاظمی از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. میرکاظمی سازمان برنامه و بودجه را در شرایطی تحویل گرفت که بودجه ۱۴۰۰ از ناترازی جدی رنج می بُرد؛ با تلاش وی و دیگر مسئولان دولت سیزدهم، کاهش قابل توجهی در شکاف کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ رخ داد به طوری که حدود ۹۷ درصد پیش بینی بودجه ۱۴۰۱ محقق شد و برای اولین بار در چند دهه اخیر بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی پیش بینی شده در بودجه پرداخت شد.

داود منظور یکی از گزینه های اصلی سکان داری سازمان برنامه و بودجه است، وی فارغ التحصیل از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد‌سنجی است.

منظور هم اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی است. در دوره مسئولیت وی اقدامات زیادی در حوزه سازمان مالیاتی انجام که یکی از نتایج این اقدامات، افزایش ۵۲ درصدی تعداد مودیان مالیاتی و رشد ۵۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بوده است. معاون برنامه سازمان برنامه و بودجه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از دیگر سوابق مدیریتی داود منظور است.

همچنین شنیده شده قرار است محمدهادی سبحانیان از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی برود.