در پی از تغییر حداقل دستمزد؛

میزان پرداخت حق بیمه در سال ۱۴۰۲ اعلام شد | محاسبه «دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه»

در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۲، سازمان تأمین‌ اجتماعی نیز در بخشنامه‌ای چگونگی محاسبه «دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه» از ابتدای سال جاری را اعلام کرد.