تعرفه عجیب خودمان به مدیران بالا؛

نامه شهردار کومله لنگرود به استاندار برای جذب خودش در شهرداری!

در ادامه اتفاقات عجیب در سیستم اداری استان ، اینبار سندی رسیده است که نشان میدهد شهردار کومله در نامه ای خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان، خواستار استخدام خود در سن ۵۶ سالگی در شهرداری کومله شده است! در بخشی از این نامه که به تاریخ دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ آمده است […]

در ادامه اتفاقات عجیب در سیستم اداری استان ، اینبار سندی رسیده است که نشان میدهد شهردار کومله در نامه ای خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان، خواستار استخدام خود در سن ۵۶ سالگی در شهرداری کومله شده است!

در بخشی از این نامه که به تاریخ دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ آمده است :

در خصوص تامین نیاز ضروری به نیروی قرارداد کار معین در شهرداری کومله نسبت به جذب آقای منوچهر مهدی پور اقدام شود!

 

از آنجا که اداره کل شهری استانداری گیلان به بنگاه کاریابی شهرداری های سطح استان تبدیل شده امید است چنین امکانی برای سایر شهرداران غیر مستخدم نیز فراهم شود.