نایب رئیس شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  دکتر مرتضی رهبر طارمسری به‌عنوان نایب رئیس شورای  دانشگاه  منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  دکتر مرتضی رهبر طارمسری به‌عنوان نایب رئیس شورای  دانشگاه  منصوب شد.