در نقره دشت رشت اتفاق افتاد؛

نجات مرد سقوط کرده در چاه قدیمی | تیم نجات آتش نشانان اعزام شدند

ساعاتی پیش حادثه سقوط مردی حدودا ۴۸ساله در یک چاه قدیمی واقع در نقره دشت به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد. سریعا ۷ آتش نشان و افسر ارشد بهمراه یک دستکاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند و در این حادثه تیم تخصصی راپل نسبت به نجات مرد بوسیله ست‌های نجات […]

ساعاتی پیش حادثه سقوط مردی حدودا ۴۸ساله در یک چاه قدیمی واقع در نقره دشت به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

سریعا ۷ آتش نشان و افسر ارشد بهمراه یک دستکاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند و در این حادثه تیم تخصصی راپل نسبت به نجات مرد بوسیله ست‌های نجات و سه پایه نجات اقدام کردند که بحمدا… به فرد سقوط کرده آسیبی نرسید.

آتش نشانی رشت در ادامه توصیه کرد که در مکان‌های متروکه و ناشناخته هوشیار باشید چرا که وجود چنین چاه‌های قدمت دار و یا فرسودگی مصالح می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را در بر داشته باشد.