با حضور سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد:

نخستین نشست توجیهی با مسئولان روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه

با حضور سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نخستین نشست توجیهی با مسئولان روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه، در سال جاری برگزار شد.
دکتر سید علی حزنی – سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، در نخستین نشست توجیهی با مسئولان روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه  که صبح امروز- یکشنبه، طی دو گروه مجزا در سالن اجلاس معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه برگزار شد،با اشاره به نقش و  اهمیت روابط عمومی و رسانه در حوزه سلامت ، تصریح کرد : روابط عمومی هرسازمانی به عنوان ویترین  و مشاور مدیریت آن سازمان ، محسوب می شود.
وی در ادامه ضمن ارزیابی نقاط ضعف و قوت روابط عمومی واحدهای تابعه، مستندسازی را از جمله وظایف آنها برشمرد و بر ارسال به موقع، سریع و بادقت رویدادهای واحدهای تابعه دانشگاه، تاکید کرد.
در پایان، مسایل و مشکلات مطروحه  مسئولان روابط عمومی واحدهای تابعه حاضر در این نشست، ازسوی سرپرست  و کارشناسان مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورد بحث و بررسی، قرار گرفت .