نماینده اصولگرا فاش کرد؛

نزدیک به 30 مورد دستکاری مصوبه کمیسیون عفاف و حجاب!

حسن نوروزی: در مورد لایحه عفاف و حجاب هم دست‌های ناپیدایی قانون را اذیت می‌کند که از چارچوب خود خارج شود. منظور بنده از دست‌های پشت‌پرده همان فردی است که وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، به جای اینکه لایحه مصوب شده در کمیسیون ویژه را در سامانه قرار دهند، […]

حسن نوروزی: در مورد لایحه عفاف و حجاب هم دست‌های ناپیدایی قانون را اذیت می‌کند که از چارچوب خود خارج شود.

منظور بنده از دست‌های پشت‌پرده همان فردی است که وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، به جای اینکه لایحه مصوب شده در کمیسیون ویژه را در سامانه قرار دهند، لایحه خود را گذاشتند.

خیلی تفاوت داشت. آنچه روی سامانه قرار گرفت تفاوت فراوانی با مصوبه مذکور داشت.

تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد، حدود ۲۷، ۲۸ ماده بود.

چه کسی همین الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته ۳ ماده دیگر به آن اضافه کرد، همان کسی که آن کار را کرده اینکارم می کند. طرح دیگری به جای لایحه مصوب کمیسیون ویژه در سامانه بارگذاری و برای شورای نگهبان ارسال کرد.

لایحه عفاف و حجاب ۲ بار تغییر کرده که یک مورد قبل از ارسال به شورای نگهبان و مورد دیگر بعد از ارسال به شورای نگهبان است.