نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با گروه ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی پورسینا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور بررسی و رفع مشکلات گروه ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت با تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه، دیدار و گفت‌وگو کرد.
نشستی به منظور بررسی چالش‌های گروه ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت با حضور دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالن اجلاس این مرکز برگزار شد.
در این نشست، پیرامون کمبود تخت‌های ICU، تجهیزات سرمایه‌ای و مصرفی و همچنین مشکلات گروه ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت، گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد.