نشست سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با معاون توسعه وزارت بهداشت و چند مدیر کل حوزه وزارتی

 به منظور پیگیری امور سلامت استان در زمینه‌های منابع اعتباری، نیروی انسانی و همچنین گزینش با تعدادی از مسئولان وزارت بهداشت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش پایگاه خبری کیمیای شمال؛ دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور پیگیری امور نظام سلامت استان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور یافت. دکتر […]

 به منظور پیگیری امور سلامت استان در زمینه‌های منابع اعتباری، نیروی انسانی و همچنین گزینش با تعدادی از مسئولان وزارت بهداشت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری کیمیای شمال؛ دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور پیگیری امور نظام سلامت استان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور یافت.
دکتر آشوبی در جریان حضور در وزارت بهداشت،  با دکتر بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع دیدار کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دیدار با معاون توسعه وزیر بهداشت، خواستار توجه بیش از پیش به این معاونت در راستای تخصیص بودجه بیشتر به پروژه‌های عمرانی و همچنین اعتبارات نظام سلامت استان شد.
تامین اعتبارات مربوط به پروژه‌های ناتمام سلامت‌محور در استان از جمله احداث بیمارستان های جایگزین و تخصیص اعتبارات لازم جهت آغاز عملیات اجرایی تعدادی از مراکز درمانی و بهداشتی محوری‌ترین مباحثی بود که دکتر آشوبی در دیدار با معاون توسعه وزارت متبوع مطرح و پیگیری کرد.
دکتر آشوبی همچنین با دکتر سیف الله مرادی، مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دیدار و در خصوص برقراری ردیف های استخدامی از جمله در بخش پزشکان متخصص، پرستار و نیروهای فنی رایزنی کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین با رضا محمودی، مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار کرد.