با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه برگزار شد ؛

نشست شورای مدیران معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشست شورای مدیران معاونت توسعه دانشگاه ، با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا ) ؛ نشست  شورای مدیران معاونت توسعه با حضور دکتر گل شکن_ سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، در دفتر معاونت ، برگزار شد.
دکتر گل شکن  در ابتدای این نشست ، ضمن بررسی عملکرد حوزه های مختلف مدیریت های ستادی،  به منظور استقرار ، استمرار بهره‌وری و کارآمدی سازمان در حوزه های منابع انسانی، مالی، منابع فیزیکی و طرح های عمرانی، تحول اداری، بودجه و امور رفاهی راهکارهایی را ارائه کرد.
وی در ادامه نقش‌آفرینی مدیران در  شناسایی خطاهای پرتکرار و کنترل بر این موارد را امری حیاتی در ارتقا بهره‌وری سازمان دانست و تصریح کرد ؛ از این پس ، پایش عملکرد هر یک از واحد های ستادی به طور دقیق و مستند ارزیابی خواهد شد تا با توجه به نتایج یه دست آمده، تصمیمات لازم برای بهبود عملکرد سازمان گرفته شود.