نشست مشترک ارزیابان بیرونی وزارت بهداشت با دکتر آشوبی در دانشکده دندانپزشکی

نشست مشترک ارزیابان بیرونی وزارت بهداشت با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

نشست مشترک ارزیابان بیرونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالن اجلاس دانشکده دندان‌پزشکی رشت برگزار شد.

دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با اشاره به وجود برخی نواقص در حوزه آموزش علوم پزشکی، اظهار کرد: ارزیابی‌های بیرونی اعتبار بخشی مطلقا در چارچوب اصلاح و بهبود ساختارها است.

وی با بیان اینکه تلاش‌های صورت گرفته در دانشکده در راستای اصلاح بوده، افزود: سنجه‌های داخلی و ارزیابی های درونی بازنگری و تلاش شده تا ضعف ها مرتفع شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ارزیابی های بیرونی آموزنده و تماما در راستای اهداف استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی گیلان است و ما از این ارزیابی‌ها استقبال می‌کنیم.