نشست هم‌اندیشی تهیه شیوه‌نامه آموزش همگانی در مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان

نشست هم‌اندیشی تهیه شیوه‌نامه آموزش همگانی در مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

 

نشست هم‌اندیشی تهیه شیوه‌نامه آموزش همگانی در سطوح دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید، معلمین و همچنین داوطلبان فعال در محلات سطح استان، با حضور معاونین و مسئولین ستادی اورژانس در سالن مدیریت بحران اورژانس گیلان، برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد؛ موضوعات آشنایی با سیستم اورژانس و نحوه درخواست کمک از اورژانس ۱۱۵، کمک‌های اولیه، احیای قلبی ریوی پایه، مواجه با تشنج، غش (ضعف و بیحالی)، کنترل زخم، افت قند، با توجه به نیاز مدارس به ارائه آموزش کمک‌های اولیه و فرهنگ‌سازی دانش آموزان و مربیان، با استفاده از ظرفیت گروه‌ها و ابزار آموزشی، پس از تدوین درسنامه و با توجه به مقاطع تحصیلی و گروه‌های هدف، به صورت یکپارچه، صورت پذیرد.