نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برگزار شد

نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور بررسی مشکلات مرکز آموزشی درمانی رازی رشت و تصمیم‌گیری پیرامون حل آنها، برگزار شد.
عصر امروز هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی رازی رشت تشکیل جلسه و مسائل و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، دغدغه‌های کادر درمان به ویژه اعضای هیئت علمی فعال در مرکز آموزشی درمانی رازی، مسائل مرتبط با فضای فیزیکی و کلاس‌های آموزشی، کمبود تجهیزات پزشکی، چالش‌های آموزشی دستیاران تخصصی و همچنین موضوعات و دغدغه‌های بیماران و همراهان آن‌ها طرح و در رابطه با آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
همچنین در پایان نشست امروز هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، بازدید میدانی از سطح بخش‌های درمانی، آموزشی و بستری مرکز توسط رییس دانشگاه و مسوولان‌ انجام شد.