با حضور معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد؛

نشست پیوست سلامت بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی

با حضور معاونین معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان نشست پیوست سلامت بیمارستان 800 تختخوابی، در دفتر معاونت توسعه دانشگاه ، برگزار شد.
 نشست پیوست سلامت بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی با حضور دکتر گل شکن_ سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر عقیل قلی پور_ معاون درمان دانشگاه و جمعی از مدیران ستادی این حوزه، در دفتر معاونت توسعه برگزار شد.
در این نشست ، ضمن بررسی تمهیدات و پیش نیازهای لازم جهت  زیرساخت های مورد نیاز  احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی از سوی دکتر گل شکن ،  در خصوص مسائل و مشکلات  احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی، فرآیند های انجام آن و همچنین راهکارهای رفع آنها بحث و تبادل نظر شد./ ص