شهردار لاهیجان خبر داد:

نصب ایستگاههای جدید تاکسی در لاهیجان

شهردار لاهیجان از نصب ایستگاههای جدید تاکسی در شهر لاهیجان خبر داد و گفت: تاکنون پنج سازه جدید در ایستگاههای تاکسی نصب شده است

رضا زنده دل در گفت و گویی افزود: به منظور زیباسازی منظر شهری و آسایش و رفاه شهروندان و رانندگان تاکسی، نصب ایستگاه‌ها جدید تاکسی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

وی گفت: تاکنون پنج سازه جدید در ایستگاههای تاکسی نصب شده است.