با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی و دادستان بندرانزلی

نظارت و پایش میدانی از وضعیت مجتمع تجاری کاسپین

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، اکبر نیازی سرپرست این سازمان به همراه اکبر سبحانی دادستان شهرستان بندرانزلی از مجتمع تجاری کاسپین بازدید به عمل آورند. در جریان این برنامه که فعالان اقتصادی و بازاریان مجتمع حضور داشتند، ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجتمع ، در […]

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، اکبر نیازی سرپرست این سازمان به همراه اکبر سبحانی دادستان شهرستان بندرانزلی از مجتمع تجاری کاسپین بازدید به عمل آورند.

در جریان این برنامه که فعالان اقتصادی و بازاریان مجتمع حضور داشتند، ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجتمع ، در خصوص برخی از مشکلات و موانع پیشرو جهت ارایه خدمات به فعالین اقتصادی دستورات مقتضی به بخش های ذی ربط صادر شد.