نظرسنجی افول اعتماد به سلبریتی ها در صفحه اول روزنامه همشهری!

در اتفاقی کم سایقه تیتر و عکس یک روزنامه همشهری و تقریبا تمامی نیم صفحه اول روزنامه شهرداری تهران به ریزش اعتماد به سلبریتی ها اختصاص پیدا کرده است و فقط عکس های هنرمندان در آن چیدمان شده است. این در حالی ست که حتی موافقان شهردار تهران نیز معتقدند پایتخت با مشکلات عدیده ای […]

در اتفاقی کم سایقه تیتر و عکس یک روزنامه همشهری و تقریبا تمامی نیم صفحه اول روزنامه شهرداری تهران به ریزش اعتماد به سلبریتی ها اختصاص پیدا کرده است و فقط عکس های هنرمندان در آن چیدمان شده است. این در حالی ست که حتی موافقان شهردار تهران نیز معتقدند پایتخت با مشکلات عدیده ای روبرو است اما توجهات شهرداری به سوی مسائل دیگر است.

همچنین همشهری تیتر نزده میزان اعتماد به دولت و شهرداری تهران چقدر است و سلبریتی‌های کجای این قضیه مشکلات قرار دارند.

این روزنامه در نظرسنجی خود آورده است نتایج نشان می‌دهد از ۴۰۲پاسخ دهنده‌ای که دارای چهره شاخص هستند ۴۲درصد  در برنامه‌ها، خیریه‌ها، کمپین‌های سلبریتی‌ها مشارکت نمی‌کنند. مشارکت ۳۸درصد  از پاسخگویان نسبت به یک سال گذشته فرقی نکرده است و این مشارکت  برای ۱۵درصد  کمتر و فقط برای ۶درصد  بیشتر شده است.

به واقع اگر چنین آماری است پس هنوز این قشر آنقدرها منفور نیست که برای آن‌ها چنین تیترهایی بزنیم. آیا بهتر نبود که روزنامه به فکر کسانی باشد که اعتماد به آن ها روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود؟