به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ؛

نقش بی بدیل زنان در فرآیند توسعه پایدار و همه جانبه

حضور موثر ، تاثیر گذار و درخشان زنان ایرانی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، علمی، ورزشی و سیاسی برای همه اثبات شده است و ضرورت دارد با اهمیت دادن به حضور فعال زنان در تمام عرصه ها، آنان را در روند توسعه همه جانبه ،شریک مردان دانست، بدون کوچکترین فرق و تبعیضی. موفقیت […]

حضور موثر ، تاثیر گذار و درخشان زنان ایرانی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، علمی، ورزشی و سیاسی برای همه اثبات شده است و ضرورت دارد با اهمیت دادن به حضور فعال زنان در تمام عرصه ها، آنان را در روند توسعه همه جانبه ،شریک مردان دانست، بدون کوچکترین فرق و تبعیضی.
موفقیت های زنان این سرزمین در زمینه های علمی ، فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و ورزشی نشان از توانایی، ظرفیت و پشتکار کم نظیر آنها برای به رخ کشیدن توانایی های خود و افتخار آفرینی برای ایران عزیز است ولی با کمال تاسف ،بنا به برداشت های غیر منطقی و غیر علمی از این همه پتانسیل و ظرفیت بالا، کمترین استفاده می شود.
این مهم در شرایطی بوقوع پیوسته و جاری است که موضوع حقوق زنان ایران به یکی از موضوعات و مناقشات و بهانه های مورد توجه محافل بین‌المللی و مخالفان کشور تبدیل شده است و از هر اتفاق مناقشه برانگیزی در داخل مرزهای جغرافیایی کشور در حوزه ی زنان به عنوان وسیله ای برای فشار به کشور بهره می برند.
از قوه به فعل کردن روی توانمندهای بی بدیل زنان ایران در حوزه های اجتماعی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و برجسته کردن این توانایی های زنان ایران زمین، نه تنها می تواند این تحرکات مخالفان را خنثی کند، بلکه می تواند به عاملی امید بخش برای بهبود جایگاه زنان ایران در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی و مرتبط با توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کند. باید به این نکته ظریف و بسیار مهم توجه کرد که پر رنگ کردن موفقیت های زنان در جامعه می تواند، امید به زندگی و نشاط اجتماعی و فردی را در دل کثیری از بانوان بزرگوار، فرهیخته و زحمتکش ایران زمین و سایرین ایجاد کند.
اگر این اصل مهم را بپذیریم که فعالیت های زنان کشور در تمام زمینه با رفع بسیاری از محدودیت های دست و پا گیر سلیقه ای و ایجاد روابط منطقی قانونی و نوسازی بسیاری از قوانین و روز آمد کردن آنها در حوزه ی زنان، موجب نشاط سرزندگی، پویایی و سلامت جامعه خواهد شد، بدون تردید ارتقای عرصه های فعالیت زنان در تمام حوزه ها به شکوفایی ایران زمین منجر خواهد شد.
پرداختن و اهمیت دادن به حضور فعال و تاثیر گذار زنان ، می تواند اعتماد به نفس زنان ایران به شدت بالا ببرد و آنان را در ساختن و شکوفایی ایران زمین همسنگ و یا حتی موثرتر از مردان گرداند. باید با تمام وجود و بر اساس واقعییات جهان پیرامونی حضور بانوان ایران زمین را باور کنیم، در غیر این صورت با توهمی به نام توسعه ایران روبرو خواهیم بود. همانطور که نمی توان بدون رعایت تمامی مولفه های زیست محیطی به توسعه پایدار رسید، به همان صورت نمی توان بدون در نظر گرفتن نیمی از جمعیت ایران به توسعه و پیشرفت رسید. تقویت ظرفیت حضور موثر زنان در مناسبات اجرایی، تقنینی و قضایی، علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و اجتماعی، در واقع استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور برای توسعه و پیشرفت است و غفلت از آن یعنی عقب ماندگی و تضعیف نشاط اجتماعی.