محبوبی حسن کیاده «مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان» در جلسه ای که با هدف تشکیل کارگروه متمرکز بر تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید»؛

نقش ویژه‌ شهرکهای صنعتی را در تحقق تولید و اشتغال حائز اهمیت دانست

محبوبی حسن کیاده «مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان» در جلسه ای که با هدف تشکیل کارگروه متمرکز بر تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» برگزار شد، نقش ویژه‌ شهرکهای صنعتی را در تحقق تولید و اشتغال حائز اهمیت دانست و گفت: همه وظیفه داریم که با بسیج همه جانبه امکانات و ظرفیت‌ […]

محبوبی حسن کیاده «مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان» در جلسه ای که با هدف تشکیل کارگروه متمرکز بر تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» برگزار شد، نقش ویژه‌ شهرکهای صنعتی را در تحقق تولید و اشتغال حائز اهمیت دانست و گفت:

همه وظیفه داریم که با بسیج همه جانبه امکانات و ظرفیت‌ های خود، شاهد به بار نشستن نتایج عملی و نیز در انجام وظیفه خطیر تبیین جایگاه سرمایه گذاری مبتنی بر توان داخلی در جامعه، بالاخص در جامعه تولید کنندگان باشیم.

ایجاد زیرساخت و تسهیل در خدمات رسانی یکی از مهمترین وظایف ما بوده و صاحبان صنایع عزیزمان نباید در هیچ مرحله ای خود را تنها و بدون پشتیبان ببینند