تاثیرات انکار ناپذیر عملکرد منطقه ی آزاد انزلی بر توسعه ی ملی ،محلی و منطقه ای و بین المللی در شرایط کنونی؛

نقش کم نظیر منطقه ی آزاد انزلی به عنوان یکی از مجاری اقتصاد ملی در این شرایط سخت عادت فرصت سوزی به افق گیلان را تمام کنید/ سپردن سکان مدیریت منطقه ی آزاد انزلی بدست دکتر نیازی ،مدیری توانمند،متواضع و غیر سیاسی و بومی ،شایسته ترین کار است

تغییرات سریع و زود هنگام مدیریتی ، سم مهلک هر مجموعه ایی می باشد ،این روند نامأنوس با الفبای مدیریت تاکنون ضربات جبران ناپذیری به کشور زده است.شوربختانه این روند در حوزه ی اقتصاد خیلی خسارت بارتر بوده‌است.چون در این حوزه از مدیران سیاسی نابلد به امور مهم و حساس اقتصادی استفاده شده و می […]

تغییرات سریع و زود هنگام مدیریتی ، سم مهلک هر مجموعه ایی می باشد ،این روند نامأنوس با الفبای مدیریت تاکنون ضربات جبران ناپذیری به کشور زده است.شوربختانه این روند در حوزه ی اقتصاد خیلی خسارت بارتر بوده‌است.چون در این حوزه از مدیران سیاسی نابلد به امور مهم و حساس اقتصادی استفاده شده و می شود و این با مکانیسم های علمی و تئوریک کمترین همخوانی را ندارد.
در گذشته نظریه پردازان و پیشگامان فرآیند توسعه،تئوری ها و نظریه های موجود در زمینه ی توسعه ی پایدار و توسعه همه جانبه که توسط علمای علم توسعه و جامعه شناسان و کنش‌گران سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و… مورد پردازش و تدوین تئوریک قرار گرفته بود، منسجم،قانونمند و اجرایی شد و در روابط اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… جوامع برخوردار نهادینه گردیده‌است و این روش اجتماعی یعنی روند توسعه در ادامه ی راه،تقریبا با قوت و ضعف به سایر جوامع نیز گسترش پیدا کرده است.
در تعریف و تبیین روند توسعه ی پایدار باید تاکید کرد،که روند توسعه ی همه جانبه و پایدار ،روندی انسان محور و بر شالوده ی نیازهای همه جانبه نیروی انسانی به عنوان محور اساسی توسعه استوار است که هم اکنون محور های استراتژیک و برنامه ریزی شده ی بسیاری از جوامع از جمله ایران است.نیازهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،علمی،روحی،روانی و…همگی نیاز های نیروی انسانی هستند که ساختار جوامع با موجودیت آنها شکل می‌گیرد و توسعه ی پایدار و همه جانبه بایستی با عنایت به این نیازها ،قابلیت ها و واقعیت ها، شکل و محتوا گرفته است و جوامع هیچ گریزی از آن ندارند و می بایست در فرآیند خود به تمام نیازها برای رسیدن به روند توسعه ی پایدار و همه جانبه توجه ویژه داشته باشند.بهره وری از نیروی انسانی خلاق،هوشمند،متخصص،نوعدوست،قانونمند در فرآیند توسعه ی پایدار یک اصل استراتژیک می باشد و در بکارگیری از نیروی انسانی بایستی به آن به صورت همه جانبه نگریست تا به بیشترین راندمان در فرآیند و خروجی مجموعه های اداری ،اقتصادی و…دست یافت.

گسترش فعالیت‌ها و حوزه ی نفوذ منطقه ی آزاد انزلی،تضمین شتاب توسعه مندی گیلان و نیروی مقوم اقتصاد ملی،محلی،منطقه ای

 

باتوجه به تعریف فرآیند توسعه ی پایدار و همه جانبه، میتوان ادعا کرد،با عنایت به تاثیر گذاری روند فعالیت های منطقه ی آزاد انزلی،گسترش حوزه ی نفوذ جغرافیایی و پهنه ی فیزیکی این منطقه ی مهم در شهرستان های مختلف استان گیلان،با همراهی پروتکل های مرتبط با توسعه ی همه جانبه و پایدار در حوزه های مختلف تجاری،صنعتی ،اجتماعی،فرهنگی و…بعد از تأیید و تصویب مدیران مرکز نشین و عملیاتی و اجرایی شدن مصوبه ی مفید دولت و مجلس،روند توسعه ی استان گیلان با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد و باز هم میتوان متصور بود که تولید ثروت و ایجاد اشتغال،اولین دستاورد این روند در استان گیلان و بویژه در شهرستانهای تحت نفوذ منطقه ی آزاد انزلی خواهد بود.
همچنین تحقق همین اهداف اولیه،یعنی تولید ثروت و ایجاد اشتغال،خود در مقوم و مقاوم سازی توسعه ی ملی،محلی و منطقه ای تاثیر بسزایی خواهد داشت.صد البته ادامه ی این روند،رونق‌کسب و کار و ایجاد نشاط اجتماعی،فرهنگی و…را به دنبال خواهد داشت.
این باور یک رویا نیست،بلکه براساس پروتکلهای توسعه مندی در جهان امروز و ایران قابل تحقق و دستیابی می باشد.


تاثیرات مثبت حوزه ی نفوذ جغرافیایی منطقه ی آزاد انزلی در اوراسیا و روابط بین‌المللی

باید قبول کنیم که با توجه به تجربیات فراوان در زمینه ی کارکرد مناطق آزاد،می بایست در مورد منطقه ی آزاد تجاری،صنعتی انزلی به این باور برسیم که با کمی انعطاف در برخوردها و وضع قوانین ترمیمی و روز آمد تر ،نسبت به روند اقتصاد جهانی،تاثیرگذاری و تاثیر پذیری مثبت و تحول آفرین منطقه ی آزاد انزلی از اقتصاد ی جهانی،منطقه ای ، ملی و محلی فراوانی مواجه می کند.
به باور این قلم،در شرایط دشوار دشوار کنونی اقتصادی کشور که بر تمام فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و… تاثیرات منفی گذاشته،این اقدام خردمندانه در صورت تأیید مرکز نشینان می تواند در جهت گسترش حوزه ی نفوذ و فعالیت های مختلف منطقه ی آزاد انزلی،یعنی تقویت روند توسعه ی همه جانبه در اقصی نقاط استان گیلان و مقوم اقتصاد ملی،محلی و منطقه ای باشد.

فرصت سوزی به افق گیلان را تمام کنید!!!

با توجه به آرامش و ثبات مدیریتی که با آمدن دکتر نیازی ،مدیری که یکی از برند های مدیریت غیر سیاسی در استان گیلان است و جزو معدود مدیران غیر سیاسی برای یک مجموعه ی اقتصادی بحساب می‌آید بطوریکه در همین مدت کوتاه تمام امور در منطقه ی آزاد انزلی به سمت تحقق سیاست‌های اقتصادی دولت در حال پیشروی می باشد.
در طول این مدت کوتاه بیشترین سطح رضایتمندی هم از طرف کارکنان پر تلاش منطقه ی آزاد انزلی و هم از سوی فعالان بخش خصوصی بوجود آمده و این روند با سیاست های همگرایی و همکاری های اقتصادی و تجاری برای تقویت اقتصاد ملی ،محلی و منطقه ای انطباق کامل دارد.
همچنین قابل درک نیست عده‌ای بدخواه که یا دوستان نادان و یا دشمنان توسعه ی گیلان که با غوغاسالاری و طرح برخی سیاسی کاری ها برای حذف شایستگان و روی کار آمدن افراد وابسته با پرچم و ژست از اردوگاه سیاسی برای مدیریت منطقه ایی اقتصادی با
سیاسی بازی و سیاسی کاری در حال تیشه زدن بر ریشه های توسعه و پیشرفت گیلان و بویژه بدنبال تعرفه ی مدیران سیاسی برای منطقه ی آزاد انزلی که یک بلوک اقتصادی می باشد ،هستند.!!!!
هم اکنون منطقه ی آزاد انزلی به عنوان یکی از مجاری تنفسی تاثیر گذار بر اقتصاد ملی و منطقه‌ای است،نگذارید عده‌ای بدخواه این روند با ثبات را دچار وقفه کنند.یکی از استناد های روند رو به جلو ، جلب و جذب سرمایه‌گذاری ، آرامش و ثبات ایجاد شده در این مجموعه ی بزرگ اقتصادی و تجاری و تلاش برای احقاق حق منطقه ی آزاد انزلی از دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می باشد.

 

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار