نگاهی به نمایش مفرح و طنز اجتماعی کاسپین شو در منطقه ی آزاد انزلی ؛

نمایش «کاسپین شو»,طنز اجتماعی شاد برای ایجاد اتحاد و همگرایی فرهنگی مردم می باشد

گزارش ویژه از یک رویداد هنری در منطقه ی آزاد انزلی __هنر در ایران غنی و ریشه دار است و هر جا حرف از هنر به میان می آید بی شک رد گیلان و گیلانیان در آن مشهود و قابل لمس است. از دیر باز سبک زندگی روزمره گیلانی ها با هنر در آمیخته بود […]

گزارش ویژه از یک رویداد هنری در منطقه ی آزاد انزلی __هنر در ایران غنی و ریشه دار است و هر جا حرف از هنر به میان می آید بی شک رد گیلان و گیلانیان در آن مشهود و قابل لمس است.
از دیر باز سبک زندگی روزمره گیلانی ها با هنر در آمیخته بود و طنز و طنازی در تمام معاشرت های اجتماعی جایگاه ویژه ای
داشته و اما مهمتر از آن پذیرش این نوع معاشرت در جای جای گیلان بوده و هست، هرجا که جمعی از مردمان این سرزمین را به
دور هم میبینید شادی نامحدود و خنده هایی ناتمام نقل و نبات مجالس شان است و همین باعث شده که در کوران مشکلات و بحران ها به نوعی طنز گونه از آن عبور کنند و ما زاده همان نسلی هستیم که بذر شادی را در دل هایمان کاشته اند.
و امروز این میراث اجتماعی و ارزشمند باید با حفظ انسجام و اتحاد از جنس اجداد ما حفظ گردد.
خوشحالیم که پس از سالیان سال میزبان یک رویداد اجتماعی طنز هستیم رویدادی که همانطور که در نامش نهفته است میراث
مردمان سرزمین کاسپین است.
کاسپین شو امروز نه فقط یک برنامه شاد اجتماعی است بلکه نمادی برای حفظ این اتحاد و همگرایی فرهنگی می باشد.
حالا مسئولیت اجتماعی ماست که با هر شیوه ای که آموخته ایم از این رویداد حمایت کنیم.