نماینده مرودشت میرسلیم را به مناظره دعوت کرد

جلال رشیدى کوچى، نماینده مرودشت در پاسخ به توییت مصطفی میرسلیم نوشت: آقای میرسلیم شما را به مناظره دعوت میکنم تا برای مردم بهتر مشخص شود چه کسانی با تصمیمات خود باعث شدند سوار شدن بر خودرو روز دنیا برای مردم عزیز ما تبدیل به رویای غیر قابل تحقق شود. ‏و البته با تمام توان […]

جلال رشیدى کوچى، نماینده مرودشت در پاسخ به توییت مصطفی میرسلیم نوشت:

آقای میرسلیم شما را به مناظره دعوت میکنم تا برای مردم بهتر مشخص شود چه کسانی با تصمیمات خود باعث شدند سوار شدن بر خودرو روز دنیا برای مردم عزیز ما تبدیل به رویای غیر قابل تحقق شود.

‏و البته با تمام توان در برابر شما و امثال شما خواهم ایستاد حتی به قیمت از دست دادن آبرویم باشد.