سید محمد خاتمی: حجاب با عفت یکی نیست

نمی توان حجاب را به زور تحمیل کرد

سیدمحمد خاتمی در دیدار جمعی از فعالان مسایل زنان و بانوان فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، بر لزوم تفکیک بین عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت: وقتی خداوند می‌گوید «لا اکراه فی‌الدین»، یعنی در دین خدا که اصل است، زور و اجبار وجود ندارد پس چرا باید در فرع آن زور و تحکم […]

سیدمحمد خاتمی در دیدار جمعی از فعالان مسایل زنان و بانوان فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، بر لزوم تفکیک بین عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت:
وقتی خداوند می‌گوید «لا اکراه فی‌الدین»، یعنی در دین خدا که اصل است، زور و اجبار وجود ندارد پس چرا باید در فرع آن زور و تحکم باشد؟

ما از جامعه‌ی عفیف حمایت می‌کنیم اما به آن معنا نیست که عفت را با حجاب یکی بدانیم و آن را به زور به جامعه تحمیل کنیم.

نمی‌توان دموکراسی را از یک مغازه خرید و در کشور پیاده کرد، بلکه ما باید تلاش کنیم تا آن را در کشور محقق و نهادینه کنیم.

بزرگترین منشا ایجاد نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری «من مداری» است.

ما باید همدیگر را تحمل و با همدیگر تعامل و حرکت و جنبه های مشترک را پیدا کنیم و از اینکه اختلاف‌ها به تصادم منجر شود، جلوگیری کنیم./جماران