نواصولگرایان علیه اصولگرایان تندرو و پایدار چی ها

به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف سعی دارد در شرایط فعلی با سناریوی مستقر در بهارستان و آماده‌باش برای پاستور حرکت خود را تنظیم کند. شاید در حالت کلی کاندیداتوری چند چهره نزدیک به قالیباف در سمت‌های مدیریتی مجلس مساله خاصی تلقی نشود، اما همین کاندیداتوری نشان از عزم تشکیلاتی این جریان برای حضور در عرصه […]

به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف سعی دارد در شرایط فعلی با سناریوی مستقر در بهارستان و آماده‌باش برای پاستور حرکت خود را تنظیم کند.
شاید در حالت کلی کاندیداتوری چند چهره نزدیک به قالیباف در سمت‌های مدیریتی مجلس مساله خاصی تلقی نشود، اما همین کاندیداتوری نشان از عزم تشکیلاتی این جریان برای حضور در عرصه انتخابات مجلس دوازدهم دارد.

نزدیکان قالیباف در ماه‌های اخیر عموما مطالب یک صفحه اینستاگرامی به عنوان نواصولگرا را بازنشر می‌دهند که به نقد رویکردهای جریان عدالتخواه و جبهه پایداری و دولت می‌پردازند. محتوای منتشر شده در این صفحه اینستاگرامی که به روشنی با واژه نواصولگرا به جنگ «سوپرانقلابی‌ها» رفته نشان از تقسیم‌بندی جدیدی در جریان اصولگرا دارد؛ نواصولگرایان می‌خواهند در بهارستان بمانند یا با خالص‌سازی بیشتر به نفع جریان خود، مجلس مستقل‌تری از دولت را ترکیب‌بندی کنند.

در مقابل جریان پایداری سعی دارد با یارگیری از عدالتخواهان و دولت رییسی، یک جبهه قوی را در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد کند؛ جبهه‌ای که از عدم تفاهم آنها با شورای ائتلاف نگرانی وجود نداشته باشد و بتواند با لیست مستقل در صندوق‌های رای حتی در شرایط حداقل مشارکت، عرض اندام کند. نواصولگرایان هم اما دست خالی نیستند.

آنها می‌توانند با تبری جستن از دولت رییسی توپ وضعیت اقتصادی فعلی را از زمین خود دور کنند و با اهرم شعارهای اقتصادی به رقابت‌های انتخاباتی وارد شوند. با تقسیم‌بندی‌های جدید این نخستین رقابت جدی بین دوگروه تازه در جریان اصولگراست؛ «نواصولگرایان» و «سوپرانقلابی‌ها». رقابت خالص‌سازی‌شده‌ها با هم برای مجلسی که بیش از این مجلس، با صافی اصولگرایانه خالص شده باشد.