الیاس حضرتی؛نماینده ادوار مجلس در ستاد انتخاباتی نوبخت:

نوبخت سخنگوی مردم معترض ایران خواهد شد 

الیاس حضرتی ، نماینده‌ی ادوار مجلس و صاحب امتیاز روزنامه ی اعتماد و تعادل در سخنرانی خود در ستاد انتخاباتی دکتر نوبخت در رشت اظهار داشت: بعضی ها میخواستند جمهوریت را از جمهوری اسلامی ایران بگیرند حتی به امام‌خمینی(ره) فشار آوردند ولی حضرت امام گفت به هیچ وجه از جمهوری اسلامی ایران کوتاه نمی آیم […]

الیاس حضرتی ، نماینده‌ی ادوار مجلس و صاحب امتیاز روزنامه ی اعتماد و تعادل در سخنرانی خود در ستاد انتخاباتی دکتر نوبخت در رشت اظهار داشت:
بعضی ها میخواستند جمهوریت را از جمهوری اسلامی ایران بگیرند حتی به امام‌خمینی(ره) فشار آوردند ولی حضرت امام گفت به هیچ وجه از جمهوری اسلامی ایران کوتاه نمی آیم
وی افزود:
دکتر نوبخت دانشمندی ست که تمامی تجاربش را اینبار در اختیار مردم شهرش قرار داده است.
باید به رشت تبریک گفت که کاندیدایی چون دکتر نوبخت دارد.
نوبخت نه تنها افتخار گیلان هست بلکه افتخار ایران است
الیاس حضرتی خاطر نشان کرد:
بعضی ها مداوم در دعا هستند تا مردم شرکت نکنند و لیست خودشان رای بیاورد
عصبانیت ما  از وضعیت فعلی حق است برای همین روزنامه اعتماد تریبون صدای معترضان ایران است ولی قهر ما نباید منتج به این باشد که اقلیت رأی بیاورد