نکات آموزشی مصرف برق خانگی

نکات آموزشی مصرف برق خانگی

آسایش رو با هم قسمت کنیم
میدونستی دمای ۲۴ درجه کـولر گــازی یعنی دمای آسایش و کلی به پایداری شبکه برق کشور کمک کردی!

در این دما بدن انسان به طور طبیعی در وضعیت آسایش قرار گرفته و نه احساس سرما و نه گرما خواهد کرد و از لحاظ مصرف انرژی نیز بهینه ترین و بهترین دما برای سرمایش کولر گازی در تابستان است.

به همین سادگی از تخفیف و پاداش ۲۰ برابری صرفه جویی لذت ببر

#قبض_برق_رایگان_داشته_باش
#منطقه_شمال

💠 روابط عمومی برق منطقه ای گیلان