نگاهی به واکنش روزنامه های ایران به عملیات «طوفان الاقصی»

 یک روز بعد عملیات گسترده و همه جانبه مقاومت فلسطین علیه دشمن اسرائیلی تمام روزنامه‌های صبح ایران به این موضوع پرداختند. تیتر روزنامه رسالت با عنوان «عادی سوزی» و اشاره به شکست احتمالی مذاکرات اسرائیل با کشورهای عربی یکی از جالبترین تیترها بود.   بیشتر روزنامه ها از غافلگیری و شکست صهیونیستها خبر دادند.     […]

 یک روز بعد عملیات گسترده و همه جانبه مقاومت فلسطین علیه دشمن اسرائیلی تمام روزنامه‌های صبح ایران به این موضوع پرداختند. تیتر روزنامه رسالت با عنوان «عادی سوزی» و اشاره به شکست احتمالی مذاکرات اسرائیل با کشورهای عربی یکی از جالبترین تیترها بود.   بیشتر روزنامه ها از غافلگیری و شکست صهیونیستها خبر دادند.