نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران و جهان | اینفوگرافی

اعتمادآنلاین، نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران و جهان کرده است. بر اساس گزارش دانشگاه علامه طباطبایی، وضعیت خودکشی در ایران پایین تر از نرخ جهانی بوده است.  

اعتمادآنلاین، نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران و جهان کرده است. بر اساس گزارش دانشگاه علامه طباطبایی، وضعیت خودکشی در ایران پایین تر از نرخ جهانی بوده است.