معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

نگرش‌ها باید به سمت پیشگیری در حوزه سلامت تغییر یابد

به گزارش وبدا، دکتر یونس پناهی در نشست کلان منطقه سه که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد با تأکید بر اینکه دانشگاه باید اجتماعی باشد و الزامات مرجع شدن را در چارچوب‌های تعریف شده، ایجاد و تقویت کند، عنوان کرد: به رغم اینکه کشور اکنون در جایگاه ۱۵ تولید علم در جهان […]

به گزارش وبدا، دکتر یونس پناهی در نشست کلان منطقه سه که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد با تأکید بر اینکه دانشگاه باید اجتماعی باشد و الزامات مرجع شدن را در چارچوب‌های تعریف شده، ایجاد و تقویت کند، عنوان کرد: به رغم اینکه کشور اکنون در جایگاه ۱۵ تولید علم در جهان قرار دارد سرعت تولید علم متناسب با توانمندی‌های موجود نیست و باید در این زمینه اقدام جدی صورت پذیرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه حل مسائل فعلی کشور در محافل علمی به ویژه در حوزه اقتصاد بسیار حائز اهمیت است عنوان کرد: نیازهای اولیه کشور در حوزه دارو و تجهیزات حوزه سلامت احصا شده و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: بیماری‌های غیرواگیر، جمعیت، تغییرات آب و هوا و سلامت اجتماعی از مهمترین تهدیدات سلامت کشور هستند که بررسی هر کدام از این مسائل به دانشگاه‌های مختلف واگذار شده است تا مسائل مربوط به آن بررسی و راهکارهای آن مورد تحلیل و استفاده قرار گیرد.

دکتر پناهی بیان کرد: همچنین نیازهای آینده سلامت در حوزه پژوهش تحت عنوان آینده پژوهی و آینده نگاری در دست بررسی است تا با روش‌های جدید مثل ژن درمانی و مهندسی بافت مورد واکاوی قرار گیرد‌.

وی افزود: بیش از ۸۰۰ مرکز تحقیقات دانشگاهی و ۴۰ مرکز غیر دانشگاهی تحقیقاتی در کشور فعال است که ۱۸۰ مورد آنها چارت ندارند و لازم است نه تنها در پژوهش حتی در آموزش هم در راستای نیازهای کشور رشته ایجاد کنیم.

دکتر پناهی با تاکید بر ضرورت ساماندهی و مرتبط بودن تحصیلات علمی در مراکز تحقیقاتی گفت: افرادی که در رشته‌های غیرمرتبط تحصیل کرده اند و با هدف مرکز همراهی علمی ندارند باید با افراد شایسته که تحصیلات مرتبط دارند جایگزین شوند.