یکی از هدف گذاری ها و دغدغه های جدی دکتر آشوبی ،ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه ی درمان ، احداث هرچه سریعتر بیمارستان جنرال در رشت:

نیاز مبرم استان گیلان در حوزه ی درمان به بیمارستان جنرال ۸۰۰ تختخوابی

زندگی و حیات انسان علاوه بر وابستگی به مباحث معنوی ،اعتقادی ،آیینی ، ملی ، انسان دوستانه و نوع دوستانه ،به مباحث مادی برای زنده ماندن و ادامه ی حیات و زندگی شرافتمندانه علاوه بر کار و تلاش در ابعاد مختلف کشاورزی،صنعتی،خدماتی ،فرهنگی، اجتماعی به وجود مقوله ی مهم سلامت جسمی و روحی بستگی انکار […]

زندگی و حیات انسان علاوه بر وابستگی به مباحث معنوی ،اعتقادی ،آیینی ، ملی ، انسان دوستانه و نوع دوستانه ،به مباحث مادی برای زنده ماندن و ادامه ی حیات و زندگی شرافتمندانه علاوه بر کار و تلاش در ابعاد مختلف کشاورزی،صنعتی،خدماتی ،فرهنگی،
اجتماعی به وجود مقوله ی مهم سلامت جسمی و روحی بستگی انکار ناپذیری دارد.

در این ارتباط مبحث وجود سلامت به معنای عام در جهان کنونی و همچنین کشور ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
بایستی تلاش و برنامه ریزی برای گسترش نظام سلامت بر پایه نظام پیشگیرانه و بهداشت محور به استراتژی ایجاد سلامت برای یکان یکان شهروندان و روستاوندان تبدیل شود.
صاحب نظران نظام سلامت واقعی معتقدند تا زمانی که نظام سلامت درمان محور باشد ،نمی تواند سلامتی حداکثری در جامعه برقرار نماید.ضرورت دارد تا مسئولان و متولیان نظام سلامت در اشل کشوری کم کم سمت و سوی نظام سلامت را به طرف نظام سلامت پیشگیرانه و بهداشت محور تغییر جهت دهند تا بتوانند به اهداف واقعی تامین سلامتی ایرانیان نزدیک شوند .
به باور دست اندرکاران واقعی مقوله ی سلامت ، اگر نظام سلامت بهداشت محور و پیشگیری محور بشود از همه نظر در نهایت به نفع جامعه و مردم خواهد بود.
چون در نظام سلامت پیشگیری محور بدلیل نهادینه شدن و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ، ورودی بیماران به مراکز درمانی چه بیماریهایی واگیردار و چه بیماریهای غیر واگیر دار به حداقل خواهد رسید و هزینه های هنگفتی نیز تلف نخواهد شد.
با این دیدگاه همه باید تلاش مضاعف نمایند تا در روند گذار از نظام سلامت درمان محور به نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور عمل کنیم.این موضوع هم باید استراتژی مدیریت کلان کشور و استان‌ها باشد و هم مردم و افکار عمومی برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور یاریگر همدیگر باشند.
تا تلاش همه جانبه ی مسئولان و مردم هم افزا و همگرا نباشد ،تغییر نظام سلامت از نظام سلامت درمان محور و پرهزینه به نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور و کن هزینه و پر فایده امکان نخواهد داشت.
در استان گیلان با وجود شرایط مدیریتی که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیریت خوب جناب آقای دکتر آشوبی دنبال می‌شود،ضرورت دارد تا برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور همه با هم جدیت به خرج دهیم تا از یک نظام سلامت سنتی درمان محور و پر هزینه به سوی نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور و کم هزینه حرکت کنیم .


ضرورت برخورداری استان گیلان از بیمارستان جنرال

یکی از نیازهای اساسی استان گیلان در بخش درمان ، برخورداری از بیمارستان جنرال ۸۰۰ تختخوابی می باشد. این نیاز اساسی از دیر زمانی است که برای برنامه ریزی و مطالعه و هم اکنون در مرحله ی عملیات ساخت قرار دارد.
با توجه به اینکه احداث یک بیمارستان جنرال ۸۰۰ تختخوابی نیاز به ردیف های اعتباری در بودجه های سنواتی تا تکمیل و راه‌اندازی است ،این موضوع و پی گیری احداث آن در مدیریت جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اولویت خاصی برخوردار است و علاوه بخشهای ذی ربط در معاونت های ذی‌مدخل ،شخص دکتر آشوبی برای احداث و اتمام این پروژه ی حیاتی در حوزه ی درمان استان به تلاشها و تدابیر ویژه ی مدیریتی متوسل شده‌است تا بتواند با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان گیلان ،از جمله حمایت های استاندار و مجمع نمایندگان استان و همچنین قابلیت های بالقوه و بالفعل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دست اندرکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان گیلان و… تلاش های شبانه روزی را دستور کار و اقدامات خود دارد.