معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سفر به گیلان:

هدفگذاری امور و هدفمند کردن فعالیت ها، موجب رشد و ارتقاء شرکت خواهد شد

به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور  به منظور پیگیری وضعیت اجرای پروژه های فاضلاب وارد گیلان شد و طی نشستی با شورای معاونین آبفای گیلان ضمن بررسی وضعیت جاری شرکت، چگونگی روند اجرای پروژه های فاضلاب را مورد  بررسی قرار […]

به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور  به منظور پیگیری وضعیت اجرای پروژه های فاضلاب وارد گیلان شد و طی نشستی با شورای معاونین آبفای گیلان ضمن بررسی وضعیت جاری شرکت، چگونگی روند اجرای پروژه های فاضلاب را مورد  بررسی قرار داد.

در ابتدای این نشست علیرضا غیاثی سرپرست شرکت آبفای گیلان ضمن تشریح مجموعه ی فعالیت ها، گزارشی از جمعیت تحت پوشش خدمات شرکت و وضعیت منابع مالی و مصارف ارائه داد و برنامه های تأمین منابع مالی مورد نیاز تا پایان سالجاری را تشریح کرد.

وی شناسایی انشعابات غیرمجاز، افزایش میانگین وصول روزانه و مدیریت هزینه ها را از اهم فعالیت های شرکت برشمرد و تصریح کرد: براساس اهداف پیش بینی شده با همدلی و مشارکت جمعی کارکنان، رشد و ارتقاء شرکت محقق خواهد شد.

سپس ذوالفقار مهدی زاده معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور با تأکید بر هدفمند کردن فعالیت ها به ویژه در حوزه مشترکین تصریح کرد: نقاط پردرآمد هدف باید مشخص شود و کارها بصورت عملیاتی و هدفمند اجرا گردد.

وی با اشاره به اینکه مدیران استانی تأثیر پذیر از تصمیمات کلان کشوری هستند افزود: چالش ها در استان ها باید با یکدلی و اتفاق نظر مجموعه مدیران شرکت ها مرتفع شود و نگاه کلی به رشد و ارتقاء جایگاه سازمان داشته باشند.

معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور هدف از سفر به گیلان را دستورات مقام عالی وزارت نیرو در پی بازدید و پیگیری موضوع مهم ساماندهی طرح فاضلاب گیلان اعلام کرد و افزود: در راستای حذف بار آلایندگی رودخانه ها، اولویت بندی طرح های فاضلاب و ارایه گزارش عملیاتی به صورت هفتگی برای مقام عالی وزارت، در دستور کار است.

وی با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی برای اجرای مناسب امور بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: با سیاست گذاری های انجام شده و ظرفیت آبفای گیلان به لحاظ نیروی انسانی و بستر درآمدی، شاهد اتفاقات رو به رشدی در این حوزه خواهیم بود.

گفتنی است در این سفر اسماعیلی مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های آب و فاضلاب کشور و هاشم خمر مدیرکل دفتر برنامه و بودجه، معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور را همراهی نمودند.